Scholingsalliantie Noord
Lees hier meer over ons
Het Noorden Leert Door: kosteloze scholing!
De aanvraag voor nieuw aanbod van kosteloze scholing op MBO-niveau is gedaan bij de overheid. Nieuws hierover volgt in het voorjaar van 2022.
Lees verder
Subsidieregeling Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap
Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel!
Vraag hier de subsidie aan
Voor iedereen in de metaalbewerking: De Metaal Leert Door!
Er zijn verschillende aanleidingen om jezelf verder te ontwikkelen. Met een gratis cursus of advies willen OOM en het ministerie van Sociale Zaken je daarbij een duwtje in de rug geven.
Naar de Metaal Leert Door website
Previous
Next


Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing te financieren. De subsidieregeling STAP-budget vervangt het huidige systeem van fiscale aftrek van scholingskosten. Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze vijf aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak is in maart- april, het tweede tijdvak in mei-juni, etc. Het STAP-budget kan digitaal worden aangevraagd via het STAP-portaal van het UWV.

Informatie over scholing en een overzicht van scholingsportalen binnen jouw sector of vakgebied
Maak kennis met het Leerwerkloket, leg contact met een loopbaanadviseur of test jezelf
Werkgeversservicepunten, regelingen en subsidies én O&O-fondsen plus brancheverenigingen

Wij zijn een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen opleidingsfondsen, brancheorganisaties, sociale partners en overheden binnen de drie noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen). Wij bundelen onze krachten zodat we gezamenlijk de mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling vergroten. Zo benutten en ontwikkelen wij het talent van het Noorden. Om deze stap te ondersteunen en te stimuleren bieden wij één gezamenlijk platform aan. Eén platform waar alle scholingsmogelijkheden overzichtelijk worden weergegeven.

Landelijke subsidieregeling

De overheid helpt om mensen wendbaar te maken met de subsidieregeling NL Leert Door. Door deze subsidie kunnen werkenden en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen, zodat ze hun werk beter kunnen doen of hun kansen vergroten als ze ander werk zoeken. De subsidieregeling NL Leert Door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij dus niet uit of je in loondienst bent, een flexibel contract hebt of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de subsidieregeling gebruik maken van kosteloze scholing.
Onze partners