Subsidieregeling Kansen verzilveren van start!

Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidings- en ontwikkelfondsen, de drie Noordelijke provincies en arbeidsmarktregio’s hun krachten. Door het beschikbaar stellen van subsidies voor (bij)scholing van huidige en nieuwe medewerkers maar ook zij-instromers willen partijen meer mensen aan het werk krijgen in de techniek en bouw & infra. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen de twee sectoren.

Onze partners