Kom in contact met jouw werkgeversadviseur
Klik Hier
Regelingen & Subsidies voor werkgevers
Klik Hier
Informatie van O&O-fondsen en brancheverenigingen
Klik Hier
Samenwerken met SBB
Klik Hier
Previous
Next

Informatie voor werkgevers

Iedereen heeft zijn eigen redenen om personeel op te leiden. Bijvoorbeeld om een marktvraag te kunnen realiseren of om klaar te zijn voor de toekomst. Maar dat scholen en opleiden een belangrijk onderdeel is om onze gehele noordelijke economie wendbaar en weerbaar te maken, dat is wel duidelijk. Waar begin je en welke mogelijkheden zijn er in Noord-Nederland om hier ondersteuning bij te krijgen?

Werkgeversadviseurs

Werkgeversadviseurs kunnen jou op verschillende manieren helpen op basis van je wensen en verwachtingen. Zo kunnen ze helpen met het vinden en selecteren van gemotiveerde medewerkers. Of informeren over bestaande regelingen en instrumenten. In onze noordelijke regio’s kun je bij verschillende adviseurs terecht met je hulpvraag.

Werkgeversservicepunt Drenthe

Je kunt bij Werkgeversservicepunt Drenthe o.a. terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers (tijdelijk en structureel) en vergoedingen voor scholing van (toekomstige) medewerkers.

Werkgeversservicepunt Groningen

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Ze werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.  (Aa en Hunze, Assen, Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde). 

Werkgeverservicepunt Friesland

Fryslân Werkt! ondersteunt werkgevers bij het inclusief ondernemen. Werkzoekenden met een uitkering die graag willen werken helpen wij aan een baan. Fryslân Werkt! gelooft in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een passende plek is.

Servicepunt Techniek Noord

Servicepunt Techniek Noord Noord ondersteunt duurzaam bedrijven en werknemers in de techniek en werkzoekenden die (weer) binnen de technieksector willen werken. Dat doen ze onder andere bij het vervullen van vacatures, mobiliteits- en opleidingsvragen die hiermee samenhangen en Leven-Lang-Ontwikkelen-vragen in het algemeen.

Regelingen & Subsidies

Noord-Nederland
Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. 

Drenthe
Wil jij je personeelsbeleid professionaliseren of investeren in de ‘inzetbaarheid’ van je medewerkers? Met deze subsidie kunnen o.a. mkb’ers in de provincie Drenthe een onafhankelijke deskundige inschakelen die hun daarbij helpt. 

Friesland
De regelingen zijn bedoeld om organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. 

Groningen
Heb je vakkrachten nodig door bouw- of herstelwerk veroorzaakt door aardbevingsschade? Het 1000-banenplan biedt nu de mogelijkheid om vakkrachten op te leiden specifiek voor het werk dat uw bedrijf doet. We noemen dit maatwerkscholing.

Landelijke regelingen & subsidies

Regelingen en subsidies voor een Leven Lang Ontwikkelen

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren bestaan er verschillende regelingen. Op deze pagina vind je een overzicht.

NOW Regeling

Het doel van de  NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Subsidie Praktijkleren

Voor kandidaten op een werk-leerbaan:

  • een BBL’er werkt gewoon mee in het bedrijf
  • en gaat een dag per week naar school.

 

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen en brancheverenigingen

Investeren in jouw medewerkers is investeren in je bedrijf. Ben je overtuigd van het nut van scholing voor je werknemers? Via onderstaande knop vind je nformatie over hoe je leren en werken voor werknemers goed kan combineren, het 'Nut van Scholing’, ervaringen van andere werkgevers en een uitgebreide zoekfunctie. Er zijn ook financiële voordelen en tegemoetkomingen wanneer je je werknemers schoolt. Die vind je bij ‘Financiële Voordelen van Scholing’.

Een aantal fondsen en branches uitgelicht

Hieronder vind je meer informatie van een aantal fondsen en brancheverenigingen. Via het fonds kun je voor jouw specifieke branche contact opnemen voor meer informatie.

BOUW

Als ondernemer in de bouw & infra loop je dagelijks tegen veel vragen aan. Vragen waarop je een snel en praktisch antwoord wilt. Maar hoe kom je bij de persoon die dat antwoord weet? Die persoon vind je bij Bouwend Nederland Advies. Eén loket voor al je vragen. Over cao-bepalingen, aanbestedingen, algemene voorwaarden, vorstverlet, de Wet ketenaansprakelijkheid, de Ziektewet, en zoveel meer. Bouwend Nederland Advies help je graag verder.

HORECA

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé brancheorganisatie voor de horeca in Nederland. Zij vertegenwoordigen en verenigen 20.000 horecaondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de beste gastvrijheid. KHN komt op voor de belangen van de horeca. Dat doen ze op landelijk en lokaal niveau. KHN is een belangrijke gesprekspartner voor de provincie en andere stakeholders. Ze volgen nauwgezet het regionale horecabeleid en oefenen daar invloed op uit. Ben je benieuwd wat KHN voor jou kan betekenen? Of wil je contact de bestuurders van ? Kijk hieronder voor de contactgegevens. 

LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie. Ze ondersteunt bedrijven en branches. Onder andere door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling te organiseren, door projecten te initiëren en door advisering.

SOL richt zich op:
1. Visieontwikkeling op het gebied van human capital.
2.Het faciliteren en verbinden van bedrijven. We helpen bij het vertalen van jouw visie naar je eigen organisatie. Dit doen we door (regionale) samenwerking, bedrijfscoaching en kennisuitwisseling en financiering en met behulp van instrumenten.
3.Op de werkvloer aan de slag gaan met teams, medewerkers en leidinggevenden om hun vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid te verbeteren.

En:
SOL helpt sinds 1989 bedrijven uit de levensmiddelenindustrie met het aanvragen en verantwoorden van subsidie.Haar ambitie is om het aanvragen van subsidies voor bedrijven makkelijker te maken. Dat doen we met fysiek advies, maar ook met online hulp.

METAAL EN METAALBEWERKING

Koninklijke Metaalunie biedt ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied. Koninklijke Metaalunie is met bijna 15.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. Zij behartigt zowel de belangen van de bedrijfstak als de zakelijke belangen van haar individuele leden: metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren. 
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Er zijn verschillende manieren om financiële ondersteuning aan te vragen. Zo vergoedt de Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) bijvoorbeeld 50% van de scholingskosten van een medewerker, tot maximaal €750,- per jaar. En als werkgever kan je het Ontwikkelbudget aanvragen voor het verbeteren van de leercultuur in je bedrijf.

INSTALLATIETECHNIEK

Techniek Nederland is zeer actief in het netwerk van onderwijs en scholen en zorgt voor een actueel opleidingsaanbod. Het is hun taak om de keuze voor technisch onderwijs te promoten bij jonge leerlingen, onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten en de overheid te stimuleren voldoende te investeren in goed onderwijs.
Via WijTechniek zijn er verschillende manieren om ondersteuning aan te vragen. WijTechniek biedt mogelijkheden voor scholingstegoeden en ontwikkelvouchers van € 500,- tot € 1500,- als medewerkers een traject doorlopen of voor de kosten van een opleiding. Via de Opleidingsstimuleringsregeling (OSR) vraag je dit aan.

TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE

FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is. Ze gaan voor een toekomstbestendige wereld, met welzijn en welvaart, waarin iedereen meedoet. Voldoende en goed opgeleid personeel is een voorwaarde voor succes van je onderneming. De speerpunten: Meer instroom in technische studies, kwalitatief hoogstaande opleidingen en een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.

A+O Metalektro biedt verschillende vergoedingen voor de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld een vergoeding aanvragen wanneer medewerkers een erkende opleiding volgen (mbo, hbo etc.) of wanneer je als bedrijf een stagiair begeleidt. Ook voor het vergroten van persoonlijke of digitale vaardigheden van medewerkers. En voor het ontwikkelen van je praktijkopleiders. En je kunt ondersteuning aanvragen voor het inwerken van een zij-instromer

ZORG


Onze loopbaanspecialisten ondersteunen organisaties op het gebied van loopbaanadvies en mobiliteit. Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid en loopbaanoriëntatie als instrument inzetten? Heb je medewerkers die vanwege een reorganisatie of ziekte een andere werkplek nodig hebben? Dan ben je bij ZorgpleinNoord op de juiste plek.

SCHOONMAAKBRANCHE

TEKST VOLGT

Over SBB
Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Sinds 1 augustus 2015 vervult SBB wettelijke taken voor de mbo-kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.
Lees meer op de website van SBB

Informatie van O&O-fondsen en brancheverenigingen

Onze partners